गेम्स मेडल

खेल परिणाम खेल इवेंट
प्योंगचांग 2018
खेल परिणाम खेल इवेंट
प्योंगचांग 2018
#3
Alpine Skiing Downhill
#=6 Alpine Skiing Super G
#AC Alpine Skiing Combined
वैंकूवर 2010
खेल परिणाम खेल इवेंट
वैंकूवर 2010
#1
Alpine Skiing Downhill
#3
Alpine Skiing Super G
#AC Alpine Skiing Giant Slalom
#AC Alpine Skiing Slalom
#AC Alpine Skiing Super Combined
तुरीन 2006
खेल परिणाम खेल इवेंट
तुरीन 2006
#=8 Alpine Skiing Downhill
#7 Alpine Skiing Super G
#14 Alpine Skiing Slalom
#AC Alpine Skiing Combined
#DNS Alpine Skiing Giant Slalom
साल्ट लेक सिटी 2002
खेल परिणाम खेल इवेंट
साल्ट लेक सिटी 2002
#32 Alpine Skiing Slalom
#6 Alpine Skiing Combined

Lindsey VONN

संयुक्त राज्य अमेरिका
अल्पाइन स्कीइंग
लम्बाई
178 सीएम / 5'10''
वज़न
75 किग्रो / 165 पाउंड्स
लिंग
महिला

मेडल संख्या

3 ओलंपिक मेडल

ओलंपिक गेम्स

4 ओलंपिक गेम्स

फीचर्ड

ADV here!!!

एथलीट